Jordbruksmaskiner

Om man jobbar inom jordbruket finns det en mängd olika maskiner som behövs för att göra det, ofta tunga arbetet både lättare och mer effektivt. Självklart varierar maskinerna beroende på vilken typ av jordbruk man driver.

Spannmålsodling

För bönder som jobbar med spannmålsodling så som vete, råg, korn och havre behövs det ett flertal olika jordbruksmaskiner. De behöver bland annat en skördetröska, en såmaskin, och en harv för att effektivisera sitt arbete. Om de även jobbar med att ta fram spannmål för djur i form av hö, ensilage och halm är det även bra att ha en balinplastare och en balpress.

Boskapsskötsel

När det kommer till bondgårdar som satsar på boskapsskötsel i form av kor, grisar, får och getter så behövs det helt andra typer av maskiner än när man bara sysslar med spannmålsodling. Om man satsar på att producera mjölk behövs det en mjölkmaskin som hjälper till att mjölka alla dina kor, snabbt och effektivt. Det är även bra att alltid ha en liten och smidig traktor på plats som både kan transportera bort gödsel och hjälpa till med utfodringen.

Blandjordbruk

De finns även de som driver en kombinerad verksamhet av spannmålsodling och boskapsskötsel. Då krävs det som tidigare nämnt ett flertal olika maskiner om du inte önskar göra en stor del av arbetet förhand.

Ekologiskt jordbruk

Något som har kommit att bli mer och mer populärt är de ekologiska jordbruken. De påminner mycket om spannmålsjordbruket förutom att det är absolut förbjudet att använda någon form av bekämpningsmedel. Istället är det fullt fokus på att skapa ett naturligt ekosystem utan någon form av konstgjorda ämnen. I Sverige är de flesta ekologiska jordbruk ansluta och kontrollerade av KRAV för att producera råvaror av bästa kvalitet.